Bike tour - Kobolzell Gate

Copyright

Photographer: Florian Trykowski
© Romantisches Franken/Florian Trykowski