Saints of the bridge

Copyright

Photographer: Florian Trykowski
© Steigerwald Tourismus / Florian Trykowski