Rothenburg Snow Ball Pastries

Copyright

Photographer: Frank Respondek
© Rothenburg/FrankenTourismus/Respondek