Area around the Streitberg Mountain

Copyright

Photographer: Unspecified
© FrankenTourismus/FRS/Hub