Banz Monastery

Copyright

Photographer: Thomas Glomm
© FrankenTourismus/Thomas Glomm